Dutch  English

|  Wat doktoren moeten weten |     |  SuÔcide onder patiŽntes... |     |  Wetenschappelijke artikelen |     |  Besloten fora lotgenoten |     |  Openbaar forum


U bevindt zich hier:  Home    Home


 ------- Advertentie --------

 Foto FlitsDate
Deze website bevat informatie over het Restless Genital Syndrome(ReGS).

Voorheen ook wel Persistent Sexual Arousal Syndrome (PSAS) of Persistent Genital Arousal Disorder (PGAD) genoemd.

Deze aandoening is een medische conditie en heeft geen seksuele grondslag. Desondanks, kan de inhoud van deze site schokkend zijn en is daardoor niet geschikt voor kinderen. Deze website bevat gťťn pornografische elementen en is derhalve ook niet de plek voor sensatiezoekers.


Het doel van deze website
  Het isolement van vrouwen doorbreken. Hen te laten weten dat zij niet alleen staan en dat hun hachelijke
   conditie ook een naam heeft.

  Vrouwen informatie verstrekken welke hen wellicht kan helpen inzicht te verkrijgen in het syndroom, dan wel
   kan helpen bij het maken van een keuze bij een voor hen passende behandeling.

  Vrouwen die aan de aandoening lijden (of daaraan denken te lijden) de mogelijkheid bieden om via het besloten
   lotgenotenforum met elkaar te communiceren.

  Meer bekendheid geven aan de aandoening, teneinde meer begrip te kweken als ook de medische wereld op de
   hoogte te brengen met het bestaan van ReGS/PGAD.
Let wel!

Deze website is een particulier initiatief en is NIET ontworpen om en heeft ook niet ten doel medisch advies te geven.
Alle beschikbare inhoud, met inbegrip van teksten, grafieken, beelden en informatie op, of door middel van deze website verkregen, is algemene informatie. De inhoud is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling.

NEGEER NOOIT PROFESSIONELE MEDISCHE HULP. STEL NOOIT MEDISCHE HULP UIT VANWEGE IETS DAT U OP DEZE WEBSITE HEBT GELEZEN. BASEER U NOOIT OP INFORMATIE OP DEZE WEBSITE IN PLAATS VAN PROFESSIONELE MEDISCHE HULP!

Johanna Vante


  Ontdekking van het syndroom in 2001 - Wetenschappelijk onderzoek

Foto wetenschappers Sandra Leiblum

Het syndroom is voor het eerst beschreven door deze Amerikaanse psychologe, die er een vijftal criteria voor heeft opgesteld. De aanvankelijk naam 'Persistent Sexual Arousal Syndrome' (PSAS) is door haar in 2007 veranderd in 'Persistent Genital Arousal Disorder' (PGAD)... Lees meer

Onderzoek

Onderzoek naar de oorzaak van het syndroom is sindsdien moeizaam opgang gekomen. Heel zinnig, maar helaas ook veel onzinnig onderzoek dat de kwalificatie "wetenschappelijk" niet verdient. Veel gespeculeer vanuit ťťn specifieke focus of specifieke hoek. Met name door het kamp der psychologen en seksuologen. Maar ook andersoortige vormen van tunnelvisie hebben niet zelden geleid tot op zijn minst zeer dubieus te noemen onderzoeksresultaten.

Neem een kijkje in de keuken:

Wetenschappelijk onderzoek naar een onbekende aandoening is niet eenvou-
dig. Want waar moet je beginnen? Er blijken nauwelijks beperkingen te gelden als het gaat om een dergelijk, nog onontgonnen terrein. Daarmee wordt het onderwerp van onderzoek, de patiŽnt zelve, vaak vogelvrij verklaard. Deze website wil deze patiŽnten ook een stem geven, daar waar de wetenschap hen arrogant passeert en de mond snoert.

Op de pagina 'wetenschappelijk onderzoek' daarom ook wat kritische aandacht voor de totstandkoming van sommige van die onderzoeken, naast uiteraard de hoopvolle berichtgeving hierover... Lees meer


Nog meer info voor patiŽnten en professionals

Een arts kan niet alles weten en dat geeft ook niet. PGAD/ReGS is een nog vrij onbekende aandoening. Deze website bevat voor artsen zowel als voor patiŽnten de meest uitgebreide en volledige informatie over het syndroom ... Lees meerVrouwen vertellen...

Persoonlijke getuigenissen van vrouwen:
Lees over de impact die deze aandoening op het leven van vrouwen heeft.Vraag & Antwoord

Een bizarre aandoenig die bij zowel in-, als outsiders vragen opwerpt. In de rubriek Vraag & Antwoord wordt ingegaan op de vele vragen die er zoal rondom dit fenomeen bestaan ... Lees meerDe media

Goede aandacht voor de aandoening in de media is erg belangrijk. Meer bekendheid geven aan deze vaak onbegrepen ziekte leidt tot meer begrip. Bladen, kranten, radio en TV. Niet te vergeten natuurlijk Internet en de social networks Lees, beluister en bekijk o.a. interviews met patiŽnten en wetenschappers...Delen met lotgenoten... VAN CRUCIAAL BELANG!

Vrouwen van allerlei leeftijden en diverse pluimage hebben troost en
support gevonden bij hun lotgenootjes       Weten dat je niet de enige bent met deze bizarre aandoening...

       Weten dat je begrepen wordt...

       Weten dat je gehoord en gezien wordt...

     Lotgenotenforum sinds 2007        Meld je nu aan!Wie - Wat - Waar?

  Waarom moet mij dit nu overkomen?

  Aan wie kan ik het vertellen?

  Naar welke doktor moet ik gaan?

  Waarom schaam ik me toch zo?

  Gaat dit nog wel over?

  Wat is de prognose voor mijn toekomst?

  Kan ik me wapenen tegen het onbegrip?

  Hoe moet het nou met mijn seksleven?

  Hoe moet dat nou verder op mijn werk? Lees meer


Wilde verhalen en misverstanden

Sinds de ontdekking van het syndroom doen er allerlei wilde verhalen over deze ziekte de ronde. Omdat de aandoening 'seksueel getint' is en tot de verbeelding van met name mannen spreekt, hebben de op sensatie-beluste-media dit syndroom jammer genoeg op een walgelijke manier naar buiten weten te brengen.

Indianenverhalen over vrouwen die 500 tot zelfs wel 800 orgasmes per dag zouden krijgen, heeft de omzet van menig tabloid behoorlijk doen stijgen. Om nog maar te zwijgen over het gespeculeer door onwetende artsen die er het label 'nymfomanie' of een 'psychische stoornis' aan hebben durven hangen. De waarheid over PGAD/ReGS is veel minder sensationeel, veel ingewikkelder en er is niets, maar dan ook ťcht helemaal niets aangenaams of leuks aan!... Lees meer

Johanna Vante's Guest Sites

Speciale webruimte beschikbaar voor NON-Seksuele aandoeningen met een eveneens seksueel karakter.

Deze ruimtes zijn geheel gratis en geven initiatiefnemers (die nog niet over een eigen website beschikken) de gelegenheid om zelf een informatieve site over hun specifieke aandoening samen te stellen.

Alleen maar teksten, foto's en locaties van linken aanleveren. Zelfs voor de promotie wordt gezorgd!

Hoe alles in zijn werk gaat en wat de voorwaarden zijn, kun je  hier lezen.Behandelingen

Het ei van Columbus is zeker nog niet gevonden! Toch zijn er gelukkig inmiddels diverse behandelingen die in meer of mindere mate de klachten verminderen ... Lees meer

Tips

Leren omgaan met de aandoening is niet eenvoudig
maar HET KAN WEL! ... Lees meer


Interessante documenten

Zowel in de USA als in Nederland is, en wordt nog steeds, wetenschappelijk onderzoek gedaan. Nagenoeg alle hierover verschenen publicaties kun je hier vinden.
Wat is PGAD/ReGS/PSAS nou precies?
Symptomen

Het syndroom wordt gekenmerkt door een voort-
durende, hoogst ongewenste en zťťr opdringerige prikkeling van de geslachtsdelen.

De aandoening manifesteert zich als seksuele opwinding, zonder dat er sprake is van de lichamelijke en/of geestelijke stimulie die normaal gesproken voor seksuele opwinding zorgen.

Deze op seksuele opwinding LIJKENDE sensaties, komen NIET voort uit seksueel verlangen, noch uit seksuele gedachten of door seksuele handelingen: De aandoening is volkomen non-sexual en heeft absoluut niets met het libido te maken.

De intensiteit van de symptomen fluctueert. Dit hangt mede samen met de triggers die er zijn. Iedere druk op, of in de omgeving van de geslachtsdelen, doet de klachten toenemen. Met name 'zitten' staat garant voor een forse toename. Maar ook strakke kleding, spierspanning door bijv. tillen, fietsen en zelfs de zwaartekracht, zorgen voor een toename in intensiteit.

PGAD/ReGS is een medische conditie, waarbij er voordurend (24/7) verkeerde signalen worden uitgezonden die het gevoel geven constant op het punt van klaarkomen te staan. Vaak begeleid door pijnklachten en in nagenoeg alle gevallen begeleid door het gevoel almaar te moeten plassen.


Oorzaak

Neuropathie van een der eindtakken van de Nervus Pudendus, de zogeheten NERVUS DORSALIS CLITORIDIS/PENIS, is tot op heden de meest plausibele verklaring voor de symptomen.Deze zenuwtak wordt geassocieerd met het orgasme. De mogelijke betrokkenheid van nog andere zenuw(en)(takken) is zeer wel aannemelijk.

PatiŽnten met de aandoening klagen vaak over orgastische gevoelens in nog andere delen van het lichaam. Met name de Urethra en de Anus worden vaak genoemd. Maar o.a. ook de buik, lendenen, voeten en/of tenen worden regelmatig vermeld.

Het is niet duidelijk waardoor deze zenuwtak(ken) de verkeerde signalen uitzend(en). Op basis van wat vrouwen door de jaren heen verteld hebben, mag worden aangenomen dat er verschillende oorzaken ten grondslag liggen aan deze bizarre en knettergek makende symptomen.

Wie kunnen PGAD/ReGS krijgen

Lange tijd heeft men gedacht dat alleen vrouwen rondom de overgangsleeftijd getroffen werden door de aandoening. Hoewel deze groep nog steeds het leeuwendeel vertegenwoordigt (ca.70%), is inmiddels duidelijk dat ook jonge vrouwen, mannen en zelfs kinderen erdoor getroffen kunnen worden.


Impact

PatiŽnten met de aandoening leven continu en ONGEWILD in, of op het randje van een orgasme en ervaren hun conditie als zeer negatief, destructief en alles overheersend. Het dagelijks functioneren wordt daardoor ernstig belemmerd. Concentratiestoornissen, slapeloosheid, depressiviteit en soms zelfs suÔcidale gedachten, als gevolg van deze nimmer wijkende symptomen. Door schaamte, schuldgevoel en angst voor het oordeel van anderen neigen patiŽnten zich ook nog eens van de buitenwereld terug te trekken en dreigen te verzanden in een isolement.

De aard van de aandoening doet vermoeden dat er meer mensen zijn die aan dit syndroom lijden maar er vanuit 'schaamte en onwetendheid' maar over zwijgen en daardoor in alle eenzaamheid lijden...
Deel deze siteShare on Facebook
 Terug naar top                                                  Sitemap
Home
 * Home
 * Ontdekking van het syndroom
 * Wilde verhalen en misverstanden

Wat is PGAD/ReGS
 * Een stukje geschiedenis
 * Onderzoek
 * Wat is het en wat niet
 * Over behandelingen

Vrouwen vertellen
 * Johanna
 * Iris
 * Danilla
 * Nog meer verhalen
 * Jouw verhaal hier?
 * Mijn Geheim - Baukje

Vraag & Antwoord
 * Stel een vraag


De gastpagina van
 * Acupunctuur Ammerlaan
 * Uw gastpagina hier?

Doktoren en Behandelaren
 * In Nederland en BelgiŽ
 * Wereldwijd

Wat doktoren moeten weten
 * Wat doktoren moeten weten
 * Bronnen/Artikelen
 * SuÔcide onder patiŽntes...

Nederlandstalige forums
 * Besloten psas-forum
 * Openbaar forum

Engelstalige forums
 * Besloten forum 1
 * Besloten forum 2
 * Openbaar forum


Info voor Lotgenoten
 * Wie - Wat - Waar?
 * Tips & Trucs
 * Aanmelden besloten fora

In de media
 * Bladen en kranten
 * TROS Nieuwsshow 2009
 * TROS Nieuwsshow 2008
 * AVRO De Praktijk
 * VRT Radio 2 BelgiŽ
 * Radio 538 Evers
 * Video ABC Australia
 * Video ABC 20/20
 * Meer video's

Laatste nieuws
 * Laatste nieuws

Contact
 * Alle contactgegevens


Johanna Vante
 * Johanna Vante's Guest Sites

Interessante documenten
 * Artikelen


Wetenschappelijk onderzoek
 * Wetenschappelijk onderzoek


Overige
 * Disclaimer
 * Privacy Policy
Volg ons op:     Facebook |     |  Bezoek het openbare   Discussieforum  |     |  Volg ons op:    Twitter
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CopyRight 2006 - 2019 psas.nl |    | All rights resereved |    | Webdevelopment - Design - Content - Text - Research: Johanna Vante (Netherlands)